RESULTAT/STATESTIK

DOBVOYAGE HUNDAR SOM DELTAGIT PÅ ZTP :

D Ami V1A 

D Abigale "3 mån åter"

D Anjuska V1B

D Agata SG 1A

D Benedicte SG 1B

D Boniface SG 1B

D Gretchen Greta V1A

Alexa Europen K9 Training Base SG 1A

Omar vom Hellerwald SG1A

D Honda V1A

D Ihlyas SG 1A


 

DOBVOYAGE HUNDAR SOM ERHÅLLIT SVENSKT CHAMPIONAT SE-UCH SE-BRCH:

JD Sun Moon Stars

Dobiaco Durabelle

D Anjuska

D Ami

D Agata

D Boniface

D Benedicte

D Gretchen Greta

D Iman

D Hiro

D Iham


 SVENSK DOBERMANN VINNARE

Dobiaco Durabel SDV-UNGH

D Anjuska SDV -Lyd x 2

D Abigail SDV-UNGH

D Boniface SDV-BSL

D Fabulouse SDV-Lyd 2011, SDV-Lyd 2018

D Iman SDV-Lyd

D Isra SDV-Lyd

Omar vom Hellerwald SDV-Junior

D Krut SDV Uhund 17

D Krut SDV-Lyd 17

D Iham SDV Bruks 17


 SVENSK VINNARE

 

 D Krut SV Junior 2016 kvalificerad till Cruft

D Krut SV 17 kvalificerad till Cruft

 

 

Elit hundar

Jean Dark Sun Moon Stars / Elit klass bruks spår

Dobvoyage Anjuska / BSL lll / Lyd kl 3

Dobvoyage Agata / Elit klass bruks spår / Lyd kl 3

Dobvoyage Boniface / IPO lll / BSL lll 

Dobvoyage Gretchen Greta BSL lll / Lyd kl 3

Dobvoyage Fabulouse IPO lll 

Dobvoyage Iman BSL lll / Lyd kl Elit

Dobvoyage Isra BSL lll / Nya Lyd kl 3 

Dobvoyage Iham Elit klass bruks spår / Nya Lyd kl 3

Alexa European K9 Training Base IPO lll

 

 

 

DCM scannade Dobvoyage hundar

Dobvoyge hundar som genom gått full DCM scanning enl SDK's regler/rekomendationer alt obducerats . Vilket innebär Ultraljud + 24 tim EKG av hjärtat .

D Anjuska 101210 Normal 130113 DCM Jens Häggström .

D Benedicte 111206 Normal Jens Häggström

D Boniface 111206 Normal Jens Häggström

D Fabulouse 151030 Normal L.Nilsfors/ Alba Medical

D Forrest 150303 Normal Jens Häggström

D Hinata 141028 Normal Jens Häggström 160727 DCM L.Nilsfors

D Honda 141125 Normal Jens Häggström 170801 Normal Hubert Nowakovski / Alba Medical

D Hoshi 160914 Normal Jens Häggström

D Iham 1602  Normal Jens Häggström

D Ilyhas 151006 Normal Jens Häggström

D Iman 151101 DCM Jens Häggström

Alexa EK9 Training base 151030 Normal L.Nilsfors / Alba medical

Omar vom Hellerwald 160705 / 180316 Normal Jens Häggström

 

Tack till alla valpköpare som DCM scannar sina hundar   Frågor ang scanning eller DCM kontakta mig !